Zakelijk

Vertalingen/Tolk

Mooie zakelijke kansen in Spanje maar ontbreekt de kennis van de taal? In- of verkoop in Spanje zonder Spaans te spreken?
NosVamos begeleidt het proces van A tot Z. Zoals het maken van
afspraken met Spaanse klanten, onderhoud contacten, eventueel
meegaan bij de keuring van de aankoop of prijsonderhandeling,
directe klantcontacten, bespreken documentatie.

Project

NosVamos heeft recentelijk de aankoop van wijnstokken uit Spanje begeleid voor een tuinder uit Nederland. De contacten gelegd, keuring van plantmateriaal ter plekke begeleid, als tussenpersoon de afspraken onderling vertaald tot aan de uiteindelijke levering.

als het over Spaans gaat