Aanvullende voorwaarden

Tijden
Per traject wordt bekeken wie doorgaat en of er ruimte ontstaat. Regelmatig begint er binnen twee tot drie maanden een nieuwe groep. Houd rekening met een wachttijd.
Groepscursussen worden overdag van maandag tot en met donderdag gegeven of in de avond op maandag en woensdag. Privélessen zijn alleen overdag mogelijk op maandag tot en met donderdag.

Vakanties
In principe worden er geen lessen gegeven tijdens de schoolvakanties. In onderling overleg kan hiervan soms worden afgeweken.

Afmelden/inhalen
1. Bij aanvang van het blok worden gezamenlijk de data vastgesteld. Dat is het moment om aan te geven als een les niet gevolgd kan worden. Die zal worden verrekend.
2. Als je onverhoopt niet aanwezig kunt zijn bij een les, kun je je uiterlijk 24 uur voor het begin van de les afmelden. Vervolgens bepalen we samen of deze les met een andere groep/dag in te halen is. Dit is enkel mogelijk in het lopende blok, daarna vervalt deze lesoptie.
3. Als er niet op tijd afgemeld wordt, vervalt de mogelijkheid op inhalen of verrekenen.

Betaling
Betaling is per blok, voor de start van de eerste les. U ontvangt vooraf een betalingsverzoek van ons met Mollie.
Bankrekeningnummer NL 44 TRIO 0379 5711 10 t.n.v. NosVamos

Algemene voorwaarden
De Algemene voorwaarden zoals je kunt lezen op onze website zijn van toepassing.

Gegevens
NosVamos
Fátima van Putten-Herrero
Rietveld 88
2611 LN Delft
info@nosvamos.nl